AdministratieEfficiëntieEngineERP-systeem

Tips om je verzekeringskosten te beperken

By 10 Oktober 2017 No Comments
Verzekeringskosten verminderen via BusOnline ERP-systeem

Bustransport brengt risico’s met zich mee. De verantwoordelijkheid van een buschauffeur is zeer groot. De chauffeur rijdt met een gigantisch voertuig en vervoert een grote groep personen. Een kleine fout van onaandachtigheid kan catastrofale gevolgen hebben. Ook verzekeraars zijn hiervan op de hoogte en rekenen dan ook goed door in de verzekering voor busbedrijven.

Waarom is de verzekering zo duur?

Elk busbedrijf moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. De kost van zo’n verzekering kan hoog oplopen door de objectieve aansprakelijkheid welke verplicht is voor bezoldigd personenvervoer. Dit houdt in dat er bij een schadegeval geen oorzaak moet kunnen bewezen worden. Een ongeval met een bus waarbij ook sprake is van lichamelijke schade, kan dus grote kosten meebrengen voor de verzekeringsmaatschappij in kwestie. Wanneer je als busbedrijf daarenboven een minder goede schadestatistiek hebt, wordt de verzekering een kostelijke aangelegenheid of kan het op termijn onmogelijk worden om een verzekering te krijgen.

Focus op preventie

Preventie is dus belangrijk! Hier kan je je als busbedrijf op meerdere manieren in verbeteren.

Preventie start op het niveau van de chauffeur. Zo kan hem gewezen worden op enkele veelvoorkomende oorzaken van ongevallen, o.a. het rijden over witte lijnen, uitrijden zonder goed te kijken, bruusk remmen, etc. Door de chauffeur bewust te maken van een optimale rijstijl en de mogelijke gevaren, zal hij alerter worden.

Verder houden verzekeringen ook rekening met de regio waar de bussen voornamelijk rijden. Bij het aannemen van klanten en inplannen van ritten kan je ook hiermee rekening houden. Indien mogelijk en gewenst kan je ritten naar drukke en gevaarlijke plaatsen vermijden en je beperken tot een bepaalde regio. Dit vormt natuurlijk anderzijds ook een beperking voor je bedrijf. Voordelen en nadelen moeten bij zulke beslissing goed tegenover elkaar afgewogen worden.

Ten slotte kan je het voertuig uitrusten met systemen om de veiligheid te verbeteren. Zo is het mogelijk een slaap- en aandachtsdetectiesysteem te installeren dat ervoor zorgt dat chauffeurs gewaarschuwd worden bij vermoeidheid of onaandachtigheid. Ario meet de stuurbewegingen van de chauffeur en geeft een signaal wanneer het systeem merkt dat de buschauffeur zijn aandacht nietmeer bij de weg heeft. Op deze manier wordt de aandacht vande chauffeur terug versterkt en kunnen rampen voorkomen worden. Telematica-systemen kunnen de rijstijl van de chauffeur monitoren, waardoor hier tijdens specifieke opleidingen of sensibiliseringscampagnes op kan ingespeeld worden.

Preventie heeft nog meer voordelen

Preventiemaatregelen geven je busbedrijf niet enkel meer onderhandelingsmarge ten opzichte van de verzekeraar maar zorgen er ook voor dat je kosten kan besparen. Een minimum aan ongevallen zorgt voor een goed imago bij de klant.